ISHII LAW OFFICE JAPANESE
 • HOME
 • About Our Firm
 • Practice Areas
 • Access

TOP > Professional Profiles

Professional Profiles ISHII LAW OFFICE JAPANESE

Attorneys

 • Yuichi Ozawa
 • Shuhei Sakurai
 • Sumio Moriwaki
 • Rieko Sato
 • Masaki Okada
 • Toshiaki Yamada
 • Jun Takeuchi
 • Taketo Tanigaki
 • Mami Nagasaki
 • Tomoyuki Kashihara
 • Satoshi Katakami
 • Daisuke Eki
 • Maiko Mori
 • Takeshi Okutomi
 • Yuki Arima
 • Tsubasa Kuramoto
 • Yusuke Masuda
 • Ryoya Ochi
 • Ryota Sugiyama

Foreign Law Consultant

 • Matthew Fisk

Home

Back to Top